Wijkaccommodatie voor Weert-Zuid

Na uitvoering financieel, juridisch en bouwtechnisch onderzoek blijkt het niet mogelijk het Microhalcomplex om te vormen tot een bloeiende multifuntionele accommodatie. De behoefte aan een grote zaal in Weert-Zuid is echter gedurende het project duidelijk overeind gebleven.
Het afgelopen jaar is de projectgroep Hart van Moesel leidend geweest in het haalbaarheidsonderzoek. De gemeente neemt die leiding nu op zich en zal, in samenspraak met belanghebbenden, onderzoeken hoe aan het accommodatievraagstuk voor Weert-Zuid verder vorm gegeven moet worden.
De gemeente schat in dat zij vóór het zomerreces een vervolg kan geven aan dit vraagstuk.

Wie meer wil weten over de voortgang van het onderzoek, de Participatiegroep Hart van Moesel en wie erbij betrokken zijn?  Kijk op de website www.hartvanmoesel.nl en de facebookpagina  https://www.facebook.com/hartvanmoesel/

Reacties zijn van harte welkom en kunt u mailen naar p.delaat@sotiria.nl.