Wijkaccommodatie voor Weert-Zuid

Na uitvoering financieel, juridisch en bouwtechnisch onderzoek blijkt het niet mogelijk het Microhalcomplex om te vormen tot een bloeiende multifuntionele accommodatie. De behoefte aan een grote zaal in Weert-Zuid is echter gedurende het project duidelijk overeind gebleven.
Het afgelopen jaar is de projectgroep Hart van Moesel leidend geweest in het haalbaarheidsonderzoek. De gemeente neemt die leiding nu op zich en zal, in samenspraak met belanghebbenden, onderzoeken hoe aan het accommodatievraagstuk voor Weert-Zuid verder vorm gegeven moet worden.
De gemeente heeft voorjaar 2019 in een openbare bijeenkomst een aantal voorstellen gedaan. Vanuit de zaal werd ook nog een nieuwe variant aangedragen.

Momenteel onderzoekt de gemeente drie varianten.

Nieuwbouw naast het huidige Microcomplex op het plein voor de Moeselkerk.

Gefaseerde nieuwbouw (eerst de hal vervangen, daarna het café) op de locatie van het huidige Microcomplex.

Nieuwbouw ingepast in een groot staddeelontwikkelingsproject in samenwerking met o.a. Wonen Limburg