Dirigenten

Bert van Cruchten Dirigent harmonieorkest
Björn Wiermans Dirigent opleidingsorkest
Paul Gubbels Instructeur drumband