Groot orkest

Het orkest bestaat uit ongeveer 40 leden, in de leeftijd van 14 tot +/- 80 jaar. Het orkest staat onder de bezielende leiding van Marc Koninkx. De repetitie van het orkest is op dinsdag avond van 19:45 uur tot 21:30 uur in Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25 te Weert.

Eind veertiger jaren werd er al deelgenomen aan regionale festivals en concoursen. In 1970 werd voor het eerst deelgenomen aan het Limburgse Bondsconcours en in 1997 werd in de afdeling uitmuntendheid het Limburgs kampioenschap bereikt. De Slagwerkgroep ontstond in 1998 uit de drumband met haar oorsprong o.a. vanuit de Scoutinggroep Weert-Zuid. De Harmonie St. Joseph Weert-Zuid telt 110 leden waarvan er ca. 40 spelen in het harmonieorkest, ca. 15 in het jeugdorkest en ca. 10 in de slagwerkgroep.